Güncel Kamu Haberleri, Memur Haberleri, Kamudan Haberler

Memurların eylem yada grev yapma hakkı varmıdır?

Memurların eylem yada grev yapma hakkı varmıdır?
24 Aralık 2016 - 10:23 'de eklendi ve 895 kez görüntülendi.

Memurlar eylem yapabilir mi? Memurların grev yapma hakkı var mı? Memurlar toplu eylem ve hareketlerde bulunabilir mi?, Memur görevine gelmeyerek eyleme katılabilir mi? Memurlar eylem yada grev yaparlarsa ceza alırlar mı? Bu soruların cevabı aşağıdaki haberimizde yer almaktadır.

Memurların toplu eylem yada grev yapmaları ile ilgili kanun, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 26. ve 27. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 26 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/10 md.) (Mülga birinci fıkra: 13/2/2011-6111/117 md.) Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev yasağı:

Madde 27 – Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller 657 Devlet Memurları kanununun 125. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre memurlara verilebilecek en ağır ceza Madde 125/E bendinde belirtilen “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıdır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, (1)

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak (…) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) (Değişik: 13/2/2011-6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

 

Guncelkamu.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER